1
نام و نام خانوادگی شهید :     شهید سید رضا حسینی اشلقی
تاریخ تولد :    1339/1/1
محل تولد :    ساری
تاریخ شهادت :    1359/10/28
نام عملیات : ----
محل شهادت :    سوسنگرد
مزار شهید : امامزاده محمد (ع) کرج
شهید سید رضا حسینی اشلقی
زندگی نامه شهید:
شهید سید رضا حسینی اشلقی در 1 فروردین سال 1339 در شهر ساری در خانواده ای مسلمان و مذهبی چشم به جهان گشود ، تولد او برای خانواده با خوشوقتی و برکت توام بود .دوران کودکی را همچون سایر کودکان خانواده محروم و تحت ستم سپری نمود و دوره ابتدایی تحصیلات خود را در شهرستان کرج اغاز کرد و در این ضمن تربیت مذهبی خانواده نیز شخصیت اورا شکل میداد .پس ازسپری نمودن دوران بلوغ و قدم نهادن به عرصه جوانی تحولی شگفت انگیز در روحیه و کردار او پدید امد.عشق وافرش به مطالعه و دانستن و اگاهی بصورتی روز افزون رو به رشد وتعالی نهاد .فرهنگ مسموم شاهنشاهی طاغوت در روحیه پاک و صمیمی او اثری نداشت وهمواره به تبع تربیت خاص خانوادگی از مظاهر و مفاسد فرهنگ شاهنشاهی بیزاری میجست .مودب بود و صمیمانه دیگران را دوست میداشت دوران دبیرستان را به اتمام رساند و این با شروع حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران توام بود .اعلامیه های حرکت اخرین امام را با ولع تمام مطالعه میکرد و در بین دوستان وسایرین پخش میکرد و امام راعاشقانه دوست میداشت و در دفتر خاطرات خود هجرت امام از پاریس به تهران با صمیمیت و اهمیتی خاص یادداشت کرده بود .در تظاهرات زمان انقلاب فعالانه شرکت میجست و هیچ چیز او را از این امر باز نمیداشت .به طبیعت علاقه وافری داشت و گویی از درک مظاهر قدرت خداوندی در خود احساس خوشی و لذت میکرد.و به تنهایی و تفکر علاقه خاصی داشت واینگونه بود تا اینکه بصورت داوطلب به خدمت سربازی اعزام شد .پس از گذراندن تعلیمات نظامی د رمهرماه سال 1359 د راغاز جنگ تحمیلی به جبهه های نبرد حق علیه باطل و کفر اعزام گردید و د رجبهه سوسنگرد شهر شهدای گمنام همراه سایر همرزمانش به دفاع از حریم قران و اسلام و میهن اسلامی پرداخت و سرانجام درسحرگاه روز 28/10/59 در شرایطی که او برای دیدار خانواده اش پس از چندین ماه مرخصی داده بودند ونپذیرفته ونوبت خود را به یکی از همرزمانش داده بود وسپس برای رساندن مهمات به خط مقدم داوطلب شده بود بوسیله ترکش توپ به درجه رفیع شهادت نایل امد.او عاشقانه وعارفانه و با چشمانی باز و فکری روشن همچون سایرشهدای اسلام و میهن اسلامی جان خود را به الله تقدیم کرد و به ارواح طیبه شهدا و صالحین پیوست .
والدین شهید میگویند:هروقت در تشیع جنازه شهیدی شرکت میکرد با یک حالت اندوهگین به خانه برمیگشت و تا چند روز باکسی صحبت نمیکرد
وصیت نامه شهید:

1